Εισαγεται λεξη προς αναζητηση

Όροι & Προϋποθέσεις

Ο παρόν ιστότοπος («www.tsoxakaitouli.gr») αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TsoxakaiTouli» το οποίο ανήκει στην εταιρεία «Υιοί Βασιλείου Νούσια ΑΒΕΕ», με, Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. και η οποία εδρεύει στην Λέλας Καραγιάννη, Ιωάννινα, ΤΚ 45221 αριθμός 13.

Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «TSOXAKAITOULI» αποτελεί Εταιρία που δραστηριοποιείται κατά βάση στο λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο χειροποίητων κοσμημάτων, ειδών ένδυσης ή υπόδησης και αξεσουάρ, καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, έργων τέχνης, ειδών δώρου, ειδών σπιτιού, ειδών για το παιδί, εν γένει οικιακών σκευών και διακοσμητικών, καθώς και κάθε συναφών και παρεμφερών με τα ανωτέρω εμπορευμάτων, κατασκευασμένων ή σχεδιασμένων από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ).

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «TSOXAKAITOULI» παρέχει στους Δημιουργούς, Καταναλωτές, Χρήστες ή και στους απλούς Επισκέπτες της, τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «TSOXAKAITOULI».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και να προβούν σε επίσκεψη, περιήγηση ή και συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI» μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Δημιουργού, του Καταναλωτή, του Χρήστη ή και του απλού Επισκέπτη (εφεξής «εσείς», «εσάς», ή και «Δημιουργός, Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης») και της Εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «TSOXAKAITOULI». Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.TsoxakaiTouli.gr» (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «TSOXAKAITOULI» ή και «www.TsoxakaiTouli.gr») καθώς και η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»).

1.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 27-07-2016. Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «TSOXAKAITOULI» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους Δημιουργούς, τους Καταναλωτές, τους Χρήστες και τους Επισκέπτες μέσω του Δικτυακού Τόπου «TSOXAKAITOULI». Οι Δημιουργοί, οι Καταναλωτές, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την περιήγηση/χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση-επίσκεψη του «TSOXAKAITOULI».

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό:

«Η Ιστοσελίδα με τον διακριτικό τίτλο «TSOXAKAITOULI» ανήκει στην εταιρεία «Υιοί Βασιλείου Νούσια ΑΒΕΕ.
«Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «TSOXAKAITOULI» ή και «www.TsoxakaiTouli.gr» είναι η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατηρεί η ανωτέρω Εταιρία και συμπεριλαμβάνει το «περιεχόμενο» και τις «υπηρεσίες».
«Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
«Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε διαφημιστικό.
«Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.
«Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.
«Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI».
«Δημιουργός» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας προκειμένου να προβάλλει και παράλληλα να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα του στους Χρήστες και εν δυνάμει Καταναλωτές.
«Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας και δημιουργεί ένα Λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «TSOXAKAITOULI».
«Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «TSOXAKAITOULI» και προβαίνει τελικά σε αγορά προϊόντων μέσω αυτής.
«Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «TSOXAKAITOULI».
Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Επισκέπτη ως Χρήστη στον συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο «www.TsoxakaiTouli.gr».
«Κατάστημα» είναι η το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Δημιουργού το οποίο και φιλοξενείται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας «TSOXAKAITOULI».
«Προϊόν» είναι το αντικείμενο του Δημιουργού που διατίθεται προς πώληση μέσω του «TSOXAKAITOULI».
«Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων από εσάς προϊόντων αγοράς. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να προσθέτετε και να αφαιρείτε είδη, όπως θα κάνατε και σε ένα κανονικό κατάστημα.
3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «TSOXAKAITOULI»

3.1 Εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων: Η χρήση των υπηρεσιών και της Δικτυακής Τοποθεσίας «www.TsoxakaiTouli.gr» εν γένει, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό. Οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο «TSOXAKAITOULI» θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

3.2 Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «TSOXAKAITOULI» και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία (π.χ. Δημιουργία Καταστήματος, Δημιουργία Λογαριασμού, Αγορά Προϊόντων κτλ), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.3 Κάθε Δημιουργός, Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών του «TSOXAKAITOULI» θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών από Δημιουργούς, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

3.4 Η Εταιρία μέσω του «TSOXAKAITOULI» δίνει την δυνατότητα στους Δημιουργούς, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε και νομικά πρόσωπα, να προωθήσουν τα προϊόντα τους στους Επισκέπτες, Χρήστες και οιονεί Καταναλωτές του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος, σε συγκεκριμένες τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται την εκάστοτε φορά και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

3.5 Δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσετε προσωπικό Λογαριασμό για να κάνετε οποιαδήποτε αγορά από το «www.TsoxakaiTouli.gr». Δημιουργώντας τον προσωπικό σας Λογαριασμό, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μην απαιτείται η επανάληψη της καταχώρησης τους σε κάθε παραγγελία σας, καθώς και για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Καλάθι Αγορών.

3.6 Για να χρησιμοποιήσετε τη Δικτυακή Τοποθεσία «www.TsoxakaiTouli.gr» και εν γένει τις υπηρεσίες της, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

3.7 Οι Δημιουργοί και οι Καταναλωτές θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι κάτοχοι της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και με την οποία λαμβάνουν μέρος στις οποιεσδήποτε υπηρεσίες του «www.TsoxakaiTouli.gr». Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας, εάν ο Δημιουργός ή/και ο Καταναλωτής δεν είναι νόμιμοι κάτοχοι αυτής ή δεν έχουν τη νόμιμη έγκριση χρήσης αυτής του νόμιμου κατόχου της.

3.8 Κανόνες Ασφαλείας:

(α) Απαγορεύεται οι Δημιουργοί, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας «www.TsoxakaiTouli.gr», όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Δημιουργό, Καταναλωτή, Χρήστη και Επισκέπτη ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης (ii) να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο , (iv) να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

(β) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

3.9 Οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες της ιστοσελίδας «www.TsoxakaiTouli.gr» δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για την χρήση της σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρ’όλα αυτά, η ιστοσελίδα «www.TsoxakaiTouli.gr» μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες να λειτουργούν υπό και να ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών. Οι τρίτοι αυτοί πιθανόν να χρεώνουν κάποιο τέλος για την χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας τους. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν το «TSOXAKAITOULI» παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην ιστοσελίδα, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και για λόγους πληροφόρησης. Η Εταιρία και κατ’επέκταση το «TSOXAKAITOULI» κατά κανέναν τρόπο δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τμήματα του λογισμικού του «TSOXAKAITOULI» για κινητές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν υλικό προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα, η χρήση του οποίου αναγνωρίζεται από το «TSOXAKAITOULI». Επίσης, θα υπάρχουν επιμέρους και συγκεκριμένοι όροι που θα ισχύουν για τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών για κινητές συσκευές του «TSOXAKAITOULI».

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.1 Στη δημιουργία καταστήματος μπορεί να προβεί κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που επιθυμεί να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντά του κατόπιν δημιουργίας του δικού του καταστήματος στο Ηλεκτρονικού Κατάστημα της Εταιρίας «TSOXAKAITOULI» (Shop in Shop).

5.2 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να είναι χειροποίητα ή και μεταποιημένα αλλά σε καμία περίπτωση βιομηχανοποιημένα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του «TSOXAKAITOULI» οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων. Ο Δημιουργός μπορεί να διαθέσει προς πώληση συγκεκριμένα προϊόντα που υπάγονται στις εξής κατηγορίες: κοσμήματα, είδη ένδυσης ή υπόδησης και αξεσουάρ, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έργα τέχνης, είδη δώρων, είδη σπιτιού, είδη για το παιδί, εν γένει οικιακά σκεύη και διακοσμητικά, καθώς και συναφή και παρεμφερή με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατασκευασμένα ή σχεδιασμένα από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ). Ρητά απαγορεύεται να διατεθούν προς πώληση μέσω του «TSOXAKAITOULI» παντός είδους τρόφιμα.

5.3 Για τη δημιουργία δικού του ηλεκτρονικού καταστήματος στο «TSOXAKAITOULI» ο Δημιουργός καλείται να καταβάλει εκατό (100) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ρητά ότι το «TSOXAKAITOULI» επιφυλλάσεται παντός δικαιώματός του για αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών.

5.4 Εάν ο Δημιουργός είναι ατομική επιχείρηση ή άλλης μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρία (Ο.Ε. Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) το κέρδος που λαμβάνει από την πώληση κάθε προϊόντος του είναι η καθαρή αξία του προϊόντος αυτού, αφαιρουμένου του 10% επί της καθαρής αυτής αξίας, ποσοστό που αποτελεί το ποσοστό προμήθειας του«TSOXAKAITOULI». Εάν ο Δημιουργός είναι ιδιώτης, το κέρδος που λαμβάνει από την πώληση κάθε προϊόντος του είναι η καθαρή αξία του προϊόντος αυτού, αφαιρουμένου του 12% επί της καθαρής αυτής αξίας, ποσοστό που αποτελεί το ποσοστό προμήθειας του «TSOXAKAITOULI». Τα ανωτέρω ποσοστά δύναται να αναπροσαρμοστούν από το «TSOXAKAITOULI» αφού βεβαίως προηγηθεί σχετική ενημέρωση των Δημιουργών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την προαναφερθείσα αυτή αναπροσαρμογή.

5.5 Κάθε Δημιουργός έχει την ευχέρεια να κοστολογεί τα δικά του χειροποίητα ή μεταποιημένα προϊόντα χωρίς την συγκατάθεση του «TSOXAKAITOULI» αρκεί οι τιμές πώλησης που θέτει να είναι στο μέτρο του λογικού για τον μέσο καταναλωτή. Οι ορισθείσες τιμές από τον Δημιουργό δε δύνανται να αυξηθούν μετά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης ενώ πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα επίσημα online κανάλια (πχ Εtsy etc). Το «TSOXAKAITOULI» αφού συγκεντρώσει τα έσοδα από τις πωλήσεις κάθε Δημιουργού στο τέλος κάθε μήνα, αποδίδει στον κάθε Δημιουργό το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με βάση όσα εκτέθηκαν στις παραγράφους 5.3 και 5.4 του παρόντος.

5.6 Η διαδικασία λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI» απαιτεί την υποβολή αιτήσεως από τον Δημιουργό και διαζευκτικά είτε α)την αποστολή φωτογραφιών των προϊόντων που θέλει να διαθέσει προς πώληση μέσω του καταστήματος που επιθυμεί να δημιουργήσει και οι οποίες δε μπορούν να ξεπερνούν συνολικά σε αριθμό τις δέκα (10), είτε β) τη γνωστοποίηση προς το «TSOXAKAITOULI» του συνδέσμου της σελίδας (link) των προϊόντων που θέλει να διαθέσει προς πώληση σε άλλον ιστότοπο (site) όπως για παράδειγμα στο «Facebook». Εν συνεχεία, η έγκριση ή η απόρριψη της αιτήσεως δημιουργίας καταστήματος υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του «TSOXAKAITOULI» προκειμένου να διασφαλιστούν τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και αισθητικής που απαιτούνται από το ίδιο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI» και τους Καταναλωτές του.

5.7 Το «TSOXAKAITOULI» δύναται να διακόψει τη λειτουργία ενός καταστήματος όταν αυτό δε συμμορφώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν χωρίς παράλληλα να έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που είχε καταβληθεί για το άνοιγμα και λειτουργία αυτού.

5.8 Το «TSOXAKAITOULI» προς καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, και με σκοπό την προώθηση των προϊόντων των Δημιουργών, δύναται να διοργανώνει Εκθέσεις (ή/και «Bazaar») πώλησης των προϊόντων των Δημιουργών σε φυσικούς χώρους, ανά τακτά ή και μη χρονικά διαστήματα, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στους καταναλωτές, καθώς και την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα των δημιουργών δια ζώσης. Δεδομένου ότι το «TSOXAKAITOULI» συμμετέχει ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων των Δημιουργών, δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς να κοστολογούν οι ίδιοι ελεύθερα τα χειροποίητα ή μεταποιημένα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση χωρίς την συγκατάθεση του «TSOXAKAITOULI». Σε κάθε όμως περίπτωση, τα υπό πώληση στις διοργανωμένες από το «TSOXAKAITOULI» εκθέσεις προϊόντα θα πρέπει σε προηγούμενο της έκθεσης χρόνο να έχουν αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα των δημιουργών στο «TSOXAKAITOULI», και με τις ίδιες τιμές με αυτές που θα πωλούνται στην επικείμενη έκθεση. Και στην περίπτωση πώλησης των προϊόντων των Δημιουργών σε φυσικό χώρο, τα ποσοστά προμήθειας του «TSOXAKAITOULI» παραμένουν τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος, και θα αποδίδονται σε αυτούς κατά το συνήθη τρόπο και χρόνο και υπό τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί το «TSOXAKAITOULI».

6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

6.1 Δε χρειάζεται να εγγραφείτε για να περιηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI». Ωστόσο, είναι απαραίτητη η δημιουργία Λογαριασμού για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα της λειτουργικότητας της Δικτυακής Τοποθεσίας «www.TsoxakaiTouli.gr», για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που διατίθενται, καθώς και για να προβείτε σε αγορά σε προϊόντος και να καταστείτε «Δημιουργός» του «TSOXAKAITOULI». Με αυτόν τον τρόπο έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρείτε σε κάθε παραγγελία σας καθώς και να χρησιμοποιείτε το Καλάθι Αγορών. Επιπλέον, με τη δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από το «TSOXAKAITOULI». Τα ενημερωτικά newsletters, (εφόσον εκδοθούν), μπορείτε να λαμβάνετε με την εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου «www.TsoxakaiTouli.gr» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας αλλά και των Διεθνών Συμβάσεων. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών newsletters κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης του «TSOXAKAITOULI» αναφορικά με την επιθυμία σας αυτή. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

6.2 Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου «www.TsoxakaiTouli.gr» συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το «TSOXAKAITOULI» στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

6.3 Ο Δικτυακός Τόπος «www.TsoxakaiTouli.gr» παρέχει στους Χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του Δικτυακού αυτού Τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο Επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί (πλέον Χρήστης), θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον Δικτυακό Τόπο «www.TsoxakaiTouli.gr» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εν λόγω ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

6.4 Ο Δικτυακός Τόπος «www.TsoxakaiTouli.gr» διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς εάν διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να επιχειρήσει να αποκρύψει τη χρήση περισσότερους του ενός λογαριασμών εγγραφής ή εάν ένας Χρήστης εκτός Ελλάδος δηλώνει ότι είναι Χρήστης Ελλάδος ή εάν διακόπτει τη λειτουργία της Δικτυακής Τοποθεσίας ή της υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες και υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας μας «TSOXAKAITOULI», είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, forums, blogs, κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας.

7.2 Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Δημιουργών, Καταναλωτών, Χρηστών και Επισκεπτών τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το «TSOXAKAITOULI» είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «TSOXAKAITOULI» και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

7.3 Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με το «TSOXAKAITOULI» τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. Συνεργαζόμενες Εταιρίες Αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο.

7.4 Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του «TSOXAKAITOULI», η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

7.5 Το «TSOXAKAITOULI» επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

8. COOKIES

8.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και συγκρατούν τις ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για την συγκράτηση των ρυθμίσεών σας (χώρα επιλογής, είδη που έχετε δει κτλ) καθώς και για την καλύτερη κατανόησή μας ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Χρηστών, των Καταναλωτών ή και Επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς

8.2 Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο έτσι και το «TSOXAKAITOULI» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε Χρήστη, Καταναλωτή ή και Επισκέπτη, πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

8.3 Για την ασφαλή πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI» καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η Εταιρία μας, όντας πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4070/2012 (Α’82/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των cookies είναι η προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη ή του Επισκέπτη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του Χρήστη, του Καταναλωτή ή του Επισκέπτη (functional cookies). Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεστε και στη χρήση των cookies ως ανωτέρω.

9. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

9.1 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος «TSOXAKAITOULI», είναι προϊόντα της Εταιρίας μας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του «TSOXAKAITOULI» είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων. Ο Δημιουργός μπορεί να διαθέσει προς πώληση συγκεκριμένα χειροποίητα ή μεταποιημένα προϊόντα που υπάγονται στις εξής κατηγορίες: κοσμήματα, είδη ένδυσης ή υπόδησης και αξεσουάρ, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έργα τέχνης, είδη δώρων, είδη σπιτιού, είδη για το παιδί, εν γένει οικιακά σκεύη και διακοσμητικά, , καθώς και συναφή και παρεμφερή με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατασκευασμένα ή σχεδιασμένα από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ).

9.2 Κάθε Δημιουργός φέρει την ευθύνη να ενημερώνει τους Χρήστες/Καταναλωτές σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση με σχετική αναφορά κάτω από την περιγραφή του προϊόντος. Αν θέλετε να παραγγείλετε και να αγοράσετε προϊόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στο γούστο σας, το οποίο δεν είναι αναρτημένο στο κατάστημα του δημιουργού, μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία αυτού, με την αποστολή εσωτερικού ηλεκτρονικού μηνύματος στον εκάστοτε Δημιουργό. Το «TSOXAKAITOULI» δύναται να έχει πρόσβαση στα εν λόγω εσωτερικά μηνύματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση συμφωνίας, ο Δημιουργός θα πρέπει να αναρτήσει εκ νέου το εν λόγω προϊόν και να το προβάλει ως «καινούργιο προϊόν» ώστε να είναι δυνατή η τέλεση της διαδικασίας αγοράς από το σύστημα.

9.3 Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και Φ.Π.Α. (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση εκ μέρους των Δημιουργών, οφείλει να γίνει κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Χρηστών/Καταναλωτών. Το «TSOXAKAITOULI» δεν μπορεί να προβαίνει σε τροποποίηση των τιμών των προς πώληση προϊόντων, υπό την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου καθώς και τα ων άρθρων 5.3 και 5.4 του παρόντος.

10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

10.1 Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως Καταναλωτής.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

11.1 Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής είτε μέσω αντικαταβολής είτε με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το «TSOXAKAITOULI».

11.2 Η εκάστοτε Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της κάρτας που σας έχει παραχωρήσει προς χρήση και που έχετε στην κατοχή σας. Το «TSOXAKAITOULI» δε δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια των συναλλαγών σας καθότι ο κίνδυνος αυτός έγκειται στην εκάστοτε Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή σας. Την ασφάλεια του περιβάλλοντος εισαγωγής των στοιχείων στην οποία θα μεταφέρεστε κατά τη διενέργεια αγοράς, οφείλει να διασφαλίζει η εκάστοτε τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα. Το «TSOXAKAITOULI» δεν παρακρατά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών που προβαίνετε. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα, η οποία οφείλει να διερευνήσει το παράπονο ή την καταγγελία σας. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

11.3 Σε περίπτωση προώθησης και πώλησης των προϊόντων των Δημιουργών σε φυσικό χώρο όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 5.8 και 10.5 του παρόντος, η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς.

13. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

13.1 Το «TSOXAKAITOULI» χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «TSOXAKAITOULI». Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

13.2 Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας για κάποιον από τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 13.3, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (Ν.2251/1994), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς.

13.3 Οι πιθανοί λόγοι επιστροφής του προϊόντος που είχατε παραγγείλει είναι οι εξής κάτωθι:

α. Μη παραλαβή του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Το προϊόν είτε παραμένει στην Μεταφορική Εταιρία είτε επιστρέφεται στον Δημιουργό. Εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το «TSOXAKAITOULI» μέσω email και κατόπιν επικοινωνίας του «TSOXAKAITOULI» με την Μεταφορική Εταιρία να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του Καταναλωτή.

β. Αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει γίνει μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το «TSOXAKAITOULI», ο Καταναλωτής δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος γίνεται μέσω αντικαταβολής τότε είναι δυνατή η πολιτική μη παραλαβής του προϊόντος και μην πληρωμής αυτού. Το προϊόν πάντα επιστρέφεται στον Δημιουργό του.

γ. Μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφή του ή και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ).

Όπως ρητά αναφέρεται στις παραγράφους 9.1 και 14.7 του παρόντος, κάθε Δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση μέσω του «TSOXAKAITOULI». Ως λογική απόρροια τούτου, κάθε Δημιουργός έχει τη δική του πολιτική επιστροφής προϊόντων η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της καλής πίστης («in good will»), και η οποία δεν αποτελεί ευθύνη του «TSOXAKAITOULI». Εν προκειμένω, σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος στον Δημιουργό του λόγω έλλειψης ανταπόκρισης αυτού στην περιγραφή του ή λόγω ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ), το «TSOXAKAITOULI» κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Μεταφορική Εταιρία, θα μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία και με τα δύο μέρη για τη διασφάλιση μιας ικανοποιητικής λύσης και για τα δύο μέρη, σύμφωνη με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο Δημιουργός θα έχει κάθε δικαίωμα να αποζημιώσει τον Καταναλωτή με τον πλέον κατάλληλο κατά τη γνώμη του τρόπο, η επιστροφή χρημάτων όμως αποτελεί ευθύνη του «TSOXAKAITOULI» σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία του «TSOXAKAITOULI» είναι οι Καταναλωτές να παραμένουν ευχαριστημένοι καθ’όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.

13.4 Η εν γένει πολιτική ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής του προϊόντος ορίζεται από τον κάθε Δημιουργό και όχι από το «TSOXAKAITOULI» ευθύνεται μόνο για την τήρηση της ορθής διαδικασίας πώλησης του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση και με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994, ως αυτός ισχύει σήμερα, το επιτρεπόμενο για επιστροφές χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

14.1 Η Εταιρία δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην αγοραπωλησία των προϊόντων και συνεπώς δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο «TSOXAKAITOULI» ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματά τους, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Δημιουργό, ούτε επίσης την δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών και Επισκεπτών για αγορά.

14.2 Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντος που είναι προϊόν εγκλήματος, σε περίπτωση που προκληθεί κάποια αλλεργική ή εν γένει δερματολογική ή άλλη αντίδραση από τη χρήση ενός προϊόντος ή τέλος σε περίπτωση οιαδήποτε διαφοράς προκύψει, οι Καταναλωτές, Χρήστες καθώς και οι Επισκέπτες καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής του «TSOXAKAITOULI» ήτοι την προβολή του προϊόντος του Δημιουργού και την διαμεσολάβηση μεταξύ του Δημιουργού και του Καταναλωτή για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.

14.3 Επιπρόσθετα, κάθε Καταναλωτής, Χρήστης ή και Επισκέπτης υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων. Επιπλέον το «TSOXAKAITOULI» σε περίπτωση φιλονικίας μεταξύ των Χρηστών/ Καταναλωτών για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπέχει καμία ευθύνη.

14.4 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Δικτυακού Τόπου «www.TsoxakaiTouli.gr» ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

14.5 Σε περίπτωση που ο Δημιουργός, μετά την κατάρτιση της πώλησης, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος, το «TSOXAKAITOULI» ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Καταναλωτή.

14.6 Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο «www.TsoxakaiTouli.gr» και στις υπηρεσίες του, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή κάποιας υπηρεσίας του ή/και αδυναμία πρόσβασης στο «TSOXAKAITOULI» καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα προκύψουν από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω.

14.7 Ουδεμία εγγύηση παρέχεται και το «TSOXAKAITOULI» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν φτάσουν στον Καταναλωτή κατόπιν της παραγγελίας αυτών σε άρτια κατάσταση καθώς και σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε δώσει ο Δημιουργός για αυτά. Υποχρεούται όμως η Εταιρία να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των παραγγελιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

15.1 Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Δημιουργών, τρίτων, συνεργατών και φορέων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου «www.TsoxakaiTouli.gr» είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτού.

15.2 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.TsoxakaiTouli.gr», το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στη Δικτυακή Τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος της υπηρεσίας, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της Δικτυακής Τοποθεσίας, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών) ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής). Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

15.3 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο «TSOXAKAITOULI» ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή Τρίτου είτε εντός της Δικτυακής Τοποθεσίας www.TsoxakaiTouli.gr είτε εκτός, το «TSOXAKAITOULI» δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Δικτυακό Τόπο του «TSOXAKAITOULI» («Re-posting Content») σε κάποια άλλη Ιστοσελίδα και μάλιστα χωρίς να προκύπτει η πηγή (ήτοι το «TSOXAKAITOULI»), το «TSOXAKAITOULI» δε φέρει ουδεμία ευθύνη και ως εκ τούτου υπόκειται στους κινδύνους που επαφίονται με το Διαδίκτυο.

15.4 Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής Τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή Τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

15.5 Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου «TSOXAKAITOULI» ανήκει στην Εταιρία (ή στους δικαιοπαρόχους αυτής).

15.6 Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή Τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που προσπελάζεται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή τον Δημιουργό και μπορεί να προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα δημιουργού ή άλλο νόμο.

15.7 Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.TsoxakaiTouli.gr» θεωρείται (και το «TSOXAKAITOULI» το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

15.8 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στο «TSOXAKAITOULI» από εσάς ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την Εταιρία σχετικά με κάποια υπηρεσία ή τη Δικτυακή Τοποθεσία εν γένει (σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας, και δια του παρόντος εκχωρείτε μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών στην Εταιρία.

16. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

16.1 Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI» είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών.

16.2 Το «TSOXAKAITOULI» δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς, κατόπιν χρέωσης, να διαφημιστούν εσωτερικά, μέσω δηλαδή του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Το τέλος αμοιβής δύναται να αναπροσαρμόζεται αυτοβούλως, χωρίς σχετική προειδοποίηση.

16.3 Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.

16.4 Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Δημιουργού, του Καταναλωτή, του Χρήστη και του Επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο «TSOXAKAITOULI» και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

16.5 Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα «www.TsoxakaiTouli.gr» (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

16.6 Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στο «TSOXAKAITOULI» θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

*Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Το «TSOXAKAITOULI» προσφέρει στους Δημιουργούς υπηρεσίες φωτογράφισης, κειμενογραφίας και σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας, κατόπιν επιπλέον χρέωσης. Το τέλος αμοιβής δύναται να αναπροσαρμόζεται αυτοβούλως, χωρίς σχετική προειδοποίηση.

17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

17.1 Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία.

17.2 Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε στα αντίστοιχα web sites και σελίδες τα οποία φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το «TSOXAKAITOULI» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιωνδήποτε άλλο τρόπο.

17.3 Η Εταιρία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

18. BLOG– STATUS – SOCIAL MEDIA

18.1 To Ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την ονομασία «Blog», είναι μορφή Ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν. Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά.

18.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο «Blog» του «TSOXAKAITOULI» αποτελούν μία προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

18.3 Το «TSOXAKAITOULI» αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» του «TSOXAKAITOULI» γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τους διαχειριστές του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων. Για να αναρτήσει κάποιος Δημιουργός/Χρήστης/Καταναλωτής πρέπει πρώτα να στείλει μέσω email το περιεχόμενο της ανάρτησης που επιθυμεί να κάνει, συνοδεύοντάς τo με κάποια φωτογραφία ή και εικόνα εάν το επιθυμεί. Το«TSOXAKAITOULI» δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σχετική ανάρτηση που επιθυμεί να κάνει ο αιτών. Οι Επισκέπτες/Χρήστες του «Blog» που διατηρεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI», χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.

18.4 Ο Δημιουργός κάθε Καταστήματος που «φιλοξενεί» το «TSOXAKAITOULI» έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αναρτήσεις αναφορικά με την κατάστασή του, τις σκέψεις του, τα προϊόντα του, το Κατάστημά του και γενικά έχει την δυνατότητα να αναρτά ό,τι εκείνος επιθυμεί (Status). Το «TSOXAKAITOULI» δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι Δημιουργοί στα προσωπικά τους Καταστήματα. Όσοι επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες φέρουν και την αντίστοιχη ευθύνη.

18.5 Εάν το «TSOXAKAITOULI» λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες των καταστημάτων που «φιλοξενεί», θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, είναι παράνομο, ανήθικο ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του Δημιουργού που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Το ίδιο δικαίωμα έχει στις ανωτέρω περιπτώσεις και αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία του Blog που διατηρεί (βλ. Διαγραφή Λογαριασμού Χρήστη). Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι Δημιουργοί και οι Επισκέπτες/Χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές σελίδες των Καταστημάτων τους και στο Blog αντιστοίχως.

18.6 Το «TSOXAKAITOULI» συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Ο Επισκέπτης/Χρήστης για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το «TSOXAKAITOULI» στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών. Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του «TSOXAKAITOULI» και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρία αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

19.1 Η Εταιρία και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «TSOXAKAITOULI» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης και Γενικούς Όρους Συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο «TSOXAKAITOULI» . Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

19.2 Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το «TSOXAKAITOULI» διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το «TSOXAKAITOULI» εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

19.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

20. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

20.1 ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων σας στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε και την αρτιότερη πρόταση υπηρεσιών για την δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.

20.2 ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας συλλέγει αυτοματοποιημένα προσωπικά δεδομένα των πελατών και η όποια εξατομικευμένη χρήση που υπόκεινται πραγματοποιείται για λόγους που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης, καθώς επίσης για να λαμβάνει αποφάσεις προς όφελος όλων. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων εναπόκειται στους ακόλουθους λόγους:

20.2.1 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά τη χρησιμοποίηση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας της Εταιρίας, κανένα στοιχείο που υποβάλλεται δεν αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Αντίθετα όλα τα δεδομένα υποβάλλονται με μορφή email και κρυπτογραφημένα (προστασία με TLS, ευρύτερα γνωστό ως SSL) με τη χρήση του Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)και βρίσκονται αποθηκευμένα στο web server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Τα email στη συνέχεια αποκρυπτογραφούνται στους υπολογιστές και συσκευές της Εταιρίας.

20.2.2 EMAIL NEWSLETTER
Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιείται εφαρμογή NEWSLETTER. Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με το «MrBILL» τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο. Οποιαδήποτε στιγμή δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων/διαγραφής του λογαριασμού σας από τη λίστα και την εφαρμογή αυτή.

20.2.3 COOKIES
Αναλυτικέ πληροφορίες για τη χρήση των Cookies από την Εταιρία θα βρείτε στην ενότητα 8 της παρούσης.

20.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί λογισμικό συλλογής στατιστικών δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επισκεψιμότητάς της, την πηγή προέλευσης αυτών και γενικότερα τη φύση των επισκέψεών της. Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν IP διευθύνσεις, τύπο προγράμματος περιήγησης, σελίδες παραπομπής/εξόδου, λειτουργικό σύστημα, ημερομηνία/ώρα επίσκεψης και δεδομένα clickstream. Θα συλλέξουμε, επίσης, πληροφορίες για συγκεκριμένες συσκευές (όπως την έκδοση του λειτουργικού συστήματος). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα και να παρακολουθήσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την ιστοσελίδα.

 

20.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου έχει σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρίας για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.
Εάν επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να έχει για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

20.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζετε μέσω της χρήσης αυτή της ιστοσελίδας, διατηρούμε φυσικές, τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις. Ενημερώνουμε και δοκιμάζουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στο προσωπικό που πρέπει να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες για να σας προσφέρει προνόμια και υπηρεσίες. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας πάνω στη σημασία της εμπιστευτικότητας και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα για την επιβολή της ευθύνης εχεμύθειας του προσωπικού μας.

20.5 SERVER ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όλη η κυκλοφορία των δεδομένων μεταξύ της ιστοσελίδας της Εταιρίας και των φυλλομετρητών (browser) σας γίνονται με τη χρήση κρυπτογράφησης μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.
All traffic (transferral of files) between this website and your browser is encrypted and delivered over HTTPS.

20.6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Eταιρία διατηρεί τα δεδομένα πελατών για όσο διάστημα κρατά η επαγγελματική της σχέση με τους πελάτες. Δύναται όμως σε κάθε περίπτωση για διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης να τα διατηρήσει περισσότερο.

20.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Ο κάθε πελάτης δικαιούται να ενημερωθεί για τα δεδομένα που εταιρία διατηρεί για το πρόσωπό του ή για την επιχείρηση που εκπροσωπεί. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει, διόρθωση ή ακόμα και διαγραφή των στοιχείων αυτών εφόσον κρίνεται πως η χρήση τους πλέον έχει καταστεί αναίτια. Η εταιρία δέχεται αίτημα για επεξεργασία, διόρθωση και διαγραφή μέσω απλού e-mail και οφείλει μέσα σε διάστημα το πολύ 30 ημερών να απαντήσει.